Niezależnie od tego, o jaki rodzaj kredytu aplikujemy, przed zaciągnięciem zobowiązania powinniśmy dokładnie sprawdzić, jaki jest realny koszt kredytu.

Zaciągnie kredytów i pożyczek

Zarówno instytucje bankowe, jak i te z sektora pozabankowego kuszą klientele niskimi oprocentowaniem, czasem określanym, jako zerowe. Należy pamiętać, że każda firma, także ta sprzedająca produkty finansowe dąży do zarobku. Dlatego darmowy kredyt samochodowy lub gotówkowy w praktyce nie istnieje. Chociaż pożyczka, kredyt może mieć zerowe oprocentowanie to nie jest to jedyny koszt zaciągniętego zobowiązania. Należy również uwzględnić różnorodne prowizje, ubezpieczenia, marże oraz wszelkie dodatkowe koszta, które zostaną zawarte w zawieranej umowie i sprawią, że spłata kredytu może być cięższa aniżeli początkowo zakładaliśmy.

Rzeczywiste oprocentowanie

Narzędziem, które może nam pomóc jest rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO), które określa całkowity koszt zaciągniętego kredytu w ciągu roku. Zgodnie z polskim prawodawstwem RRSO musi być podane przy każdej ofercie banków, instytucji pozabankowych oraz przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK-i). Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy w przejrzysty sposób sprawdzić, jak różni się w kosztach kredyt samochodowy, gotówkowy w poszczególnych instytucjach.

Odpowiedni kalkulator

Niezwykle przydatnym narzędziem, dzięki któremu będziemy mogli sprawdzić, jaka będzie przyszła rata zaciągniętego kredytu, ile czasu będziemy musieli poświęcić na uregulowanie zobowiązania oraz jaka będzie suma spłacanych odsetek jest kalkulator kredytowy. Aby z niego skorzystać należy uwzględnić takie dane, jak kwota wierzytelności, wysokość prowizji (czy zmniejszy ona kwotę wpłaty, zwiększy ona kwotę kredytu, czy będzie płacono osobno). Podajemy wysokość oprocentowania oraz okres, na jaki będzie rozłożona spłata kredytu. W kalkulator kredytowy wprowadzamy też rodzaj rat, czyli określamy czy ratę będą stałe lub malejące.

Zdolność kredytowa

Przed złożeniem wniosku o kredyt warto sprawdzić swoją zdolność kredytową we własnym zakresie. Zgodnie z literą prawa żaden bank oraz żadna spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa nie może udzielić kredytu, jeżeli wnioskodawca nie posiada zdolności kredytowej. Poprzez zdolność rozumie się finansową możliwość spłaty zobowiązania oraz wolę jego uregulowania. To pierwsze kryterium możemy sprawdzić za pomocą kalkulatora zdolności kredytowej. Kalkulator podliczy nasze źródła dochodu oraz miesięczne wydatki podając, o jakiej wysokości kredyt możemy się ubiegać.

Należy podać informację dotyczące przychodów ze świadczenia pracy, prowadzanej działalności gospodarczej oraz innych przychodów najmu mieszkania lub otrzymywanych świadczeń. Warto mieć na uwadze, że wsparcie w postaci 500+ nie jest uwzględniane w kredytach długoterminowych. Analizie poddane zostaną również wszystkie nasze wydatki. W kalkulatorze umieszczamy informacje o wydatkach na czynsz, wyżywienie i inne środki codziennego użytku, edukacje itp.