Polska gospodarka znajduje się obecnie w długoletnim okresie trwałego wzrostu wskaźników gospodarczych, o charakterze zarówno makroekonomicznym, jak i mikroekonomicznym. Jest to bardzo dobry prognostyk na przyszłość, tym bardziej, że również i inne wskaźniki ekonomiczne w przypadku naszego kraju od dłuższego czasu notuję trend pozytywny.

Nie można jednakże zapominać, że na drodze dalszego wzrostu firmy napotykają na kilka poważnych barier. Jedną z najpoważniejszych jest przede wszystkim ograniczona ilość dostępnych na rynku pracy pracowników. Wskutek tego pod znakiem zapytania staje np. otwieranie nowych zakładów produkcyjnych, bowiem potencjalni inwestorzy mają dużą niepewność co do możliwości znalezienia chętnych do pracy osób.

Drugą z barier jest ograniczona ilość środków na inwestycje. Mimo wysokich zysków i dobrych perspektyw na przyszłość przedsiębiorstwa musza jednakże zabezpieczać środki chociażby na skokowo rosnące z roku na rok płace, czy tez na pokrycie wydatków związanych z dostosowaniem zakładów pracy do zwiększających się coraz bardziej wymagań z zakresu ochrony środowiska.

Ciężko określić, która z tych dwóch barier jest poważniejsza, nie sposób jednakże nie zauważyć, że są one w dość wyraźny sposób ze sobą związane. Rozwiązaniem w zakresie znalezienia środków na finansowanie inwestycji biznesowych może być sięgnięcie po pomoc banków, w postaci długoterminowych kredytów prorozwojowych, o relatywnie niskim oprocentowaniu.

Korzystając z takich instrumentów finansowych nawet osoby prowadzące mniejsze biznesy mają możliwość myślenia o rozwoju. Kredyty komercyjne są bowiem korzyścią zarówno dla kredytobiorców w postaci firm, jak również dla kredytodawców, w postaci banków i innych firm zajmujących się działalnością quasi-bankową (nie można bowiem zapominać o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych, które są bardzo istotnym graczem na rynku kredytowym w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą).

Warto także zauważyć, że umiejętnie prowadzona księgowość firmy pozwala na odzyskanie części kosztów, jakie niesie za sobą obsługa zobowiązań długoterminowych, w postaci kredytów inwestycyjnych. Nie należy przy tym zapominać, iż w przypadku braku odpowiedniej kadry księgowej w firmie można skorzystać z usług doradztwa podatkowe. Optymalizacja podatkowa, choć jest niemile widziana przez państwowego poborcę podatkowego, jaki jest sektor skarbowy, to jednakże jest w pełni zgodne z prawem, o ile oczywiście nie są dokonywane oszustwa księgowe.

Reasumując należy podkreślić, że w chwili obecnej przed polskimi firmami stoi zarówno wiele możliwości, jak i wyzwań, w tym również trudnych problemów, z którymi nie każdy podmiot gospodarczy będzie sobie w stanie poradzić. Należy jednakże liczyć na mądrość i zaradność polskich przedsiębiorców, którzy już niejednokrotnie pokazywali, iż w trudnych sytuacjach potrafią sobie doskonale poradzić, nawet mimo niesprzyjających przepisów i atmosferze powszechnej nagonki, jaką od kilku lat objęty jest w Polsce prywatny biznes.